Là người sáng lập Công nghệ Sức khoẻ Hình ảnh ba chiều, Warren Hanchey là một nhà sáng lập với xuất xứ rộng lớn và đa dạng.

Hiện tại đang làm việc với tư cách là một nhà nghiên cứu tư trong những lĩnh vực như tín hiệu sinh học và nông nghiệp.