Pengerusi dan Pengasas Energy Wave, Warren Hanchey, adalah seorang usahawan yang berpengalaman.

Buat masa ini, beliau merupakan penyelidik persendirian dalam pengisyaratan biologi dan pertanian.